เครื่องมือตรวจสอบดัชนีของ Google

ตรวจสอบว่าโดเมนได้รับการจัดทำดัชนีโดย Google หรือหรือไม่

public.checkGoogleIndex.about