รับส่วนหัว Http

แยกวิเคราะห์ส่วนหัว HTTP สำหรับ URL ใด ๆ

public.parseHeaders.about